Toshiba Shorai Premium

Toshiba Shorai Premium model predstavlja kombinaciju vrhunskih modela klima uređaja Suzumi i Daisekai.

Related products

GLAVAŠ d.o.o. PONUDA